Home
Bedrijfsprofiel
Mediation
Trainingen
Coaching
Contact

Arno Callemeijn
Communicatie & Conflicthantering

Postbus 4999
6202 TD Maastricht

06 - 13 11 71 51
info@ac-conflicthantering.nl

Download onze Klantkaarten
Deze zijn verkrijgbaar via Shaker Media

 

Ontwerp & realisatie: DesignerWorks / Inter-Media

Mediation

  Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale en vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator.

De mediator begeleidt het proces, kiest hierin geen partij en is gericht op het vinden van oplossingen van de partijen zelf. Er wordt gezocht naar de gezamenlijke belangen die achter tegengestelde standpunten schuilgaan. Oplossingen zijn vooral gericht op de toekomstige samenwerking en kenmerken zich doordat ze door partijen gezamenlijk gedragen worden met een voor elke partij optimaal resultaat.

Wanneer Mediation?

Mediation is een goede keuze wanneer u:

  • een snelle oplossing wenst
  • de oplossing in eigen hand wil houden
  • de relatie wenst te behouden
  • u naar de toekomst wil kijken voor het vinden van een oplossing
  • in het juridisch kader geen echte oplossing kunt vinden
  • belang heeft bij een vertrouwelijke, besloten afhandeling

Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering richt zich bij mediation vooral op toekomstgerichte oplossingen waarvan het verbeteren van de onderlinge communicatie onderdeel kan zijn. Uitgangspunt is de overtuiging dat mensen goed in staat zijn om zelf keuzes te maken of beslissingen te nemen.

Al lijkt een conflict onoplosbaar en is het vertrouwen in de ander geschaad, toch blijken mensen, met behulp van een neutrale derde, de mediator, vaak in staat om te komen tot gezamenlijk gedragen oplossingen.

De kosten van Mediation

De kosten voor mediation bestaan uit het honorarium van de mediator en eventuele hulppersonen; alsmede de door hen gemaakte kosten. In een mediationovereenkomst wordt een uurtarief (excl.BTW) in rekening gebracht voor de bemiddelingsgesprekken en voor eventuele andere activiteiten zoals het schriftelijk vastleggen van (tussentijdse) verslagen.

Betaling en verdeling van de kosten vinden plaats conform de afspraken die voorafgaande aan de mediation door partijen en de mediator vastgelegd worden in de mediationovereenkomst.

  Download het Model Mediationovereenkomst
Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering © 2014|** Algemene voorwaarden |** Privacy policy |** Disclaimer |